Mikkelin Taekwondo

Harjoitukset

HARJOITUKSET

HUOM! Koronarajoitukset saattavat vaikuttaa vuoroihin, ajantasainen tieto löytyy harjoituskalenterista.

Harjoituksissa noudatetaan Suomen Taekwondoliiton julkaisemia kamppailulajien yhteisiä seuraharjoitteluohjeita

Päivitetty 4.5.2022.

PÄIVÄAIKAALUE
RYHMÄ
Ma
18:30-20:00
Murskaamo 1
Vyökoetekniikkavuoro (lajitekniikkaa, tavoitteena vyöarvoissa eteneminen)
Ti18:30-20:00
Murskaamo 3
Vapaavuoro (omaehtoista harjoittelua varten) tai erikoistreenejä
Ke18:30-20:00Murskaamo 3
Yhteisvuoro (sopii kaiken ikäisille ja kaikille vyöarvoille)
To17:00-18:00Murskaamo 3
Lapset (alle 12-vuotiaat)
To18:00-19:00Murskaamo 3
Nuoret (yli 12-vuotiaat)
Su18:00-19:00Murskaamo 3
Kuntovuoro (suositus: yli 12-vuotiaat)

Vyökoetekniikkavuoro

Kohderyhmä: Kaikki seuran jäsenet, jotka tähtäävät vyöarvonsa korottamiseen. 
Harjoitusten sisältö: Vyökoetekniikkavuorolla harjoitellaan kaikkia lajin viittä osa-aluetta (perustekniikka, poomse, askelottelut, itsepuolustus ja ottelu) vyökoevaatimusten näkökulmasta. Viikoittain vaihtuvat teemat/aiheet, joissa huomioidaan eri vyötasot.

Yhteisvuoro

Kohderyhmä: Kaikki seuran jäsenet. 
Harjoitusten sisältö: Vuorolla harjoitellaan lajin eri osa-alueita monipuolisesti tarpeiden mukaan. Vuorolla keskitytään erityisesti vyökoetekniikkatreeneissä havaittuihin kehittämistarpeisiin.

Juniorivuoro

Kohderyhmä: Vuoro on jaettu kahteen ikäryhmään: lapset (n. alle 12v) ja nuoret (n. yli 12v).
Harjoitusten sisältö: Taekwondon perusteisiin ja fyysisten perusominaisuuksien sekä yleisten taito-ominaisuuksien kehittämiseen keskittyvää treeniä. Lyhyitä jaksoja myös taekwondon potkupainotteista perustekniikkaa sekä junioreiden vyökokeisiin tähtäävää harjoittelua. Lasten ryhmä on leikkipainotteisempi ja mahdollistaa turvallisen ja motivoivan lajitreenin pienimmillekin. Nuorten ryhmä tarjoaa enemmän haastetta, lajitaidoissa edetään nopeammin ja tavoitteellisemmin. Ikäraja ryhmien välillä on suuntaa-antava.

Kuntovuoro

Kohderyhmä: Kaikki seuran yli 12-vuotiaat jäsenet. 
Harjoitusten sisältö: Joka toinen viikko Kick HIIT + balance ja joka toinen viikko lihaskestävyys + balance. Korkean intensiteetin treeni, tavoitteena kunnon kohottaminen ja hapenottokyvyn parantaminen. Perään tasapaino- ja kehonhuoltoharjoitus.

VYÖKOKEET JA NIIHIN LIITTYVÄ OHJEISTUS

Vyökokeista vastaavat seuran Sabumnimit seuraavasti:
  • Aikuisten (yli 14-v) 5.kup-dan -kokeet => luvan tulla kokeeseen antaa ja kokeen järjestää pääopettaja Reino Pesonen, 6.dan.
  • 8.-6.kup -kokeet => luvan tulla kokeeseen antaa ja kokeen järjestelyistä vastaa seuran opettaja Kimmo Mönkkönen 4.dan. Erityistapauksissa luvan voi antaa myös seuran pääopettaja.
Värivyökokeeseen voidaan tulla vain vyökoeharjoituksen kautta ja seuran Sabumnimien hyväksymänä. Vyökoeharjoitukset ovat avoimia kaikille ikä- ja vyötasoille ja ne pitää seuran opettaja. Vyökoeharjoituksessa käydään reippaalla temmolla lävitse kaikki lajin osa-alueet ja sen kesto on noin 1h 15 min ja palaute noin 15 min. Vuorolle on hyvä lämmitellä jonkin verran etukäteen! Vyökoeharjoitukset pidetään pääsääntöisesti seuran vapaavuorolla perjantaisin. Seuran opettaja antaa ohjeet ja päivämäärät näihin harjoituksiin.
Vyökoetilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan, ks. päivämäärät harjoituskalenterista. Mikäli harrastajalle tulee pätevä este osallistua vyökoeharjoitukseen ennen koetta (sairastuminen, työ- tai opintoeste tms.), voidaan näytön antamisesta sopia erikseen ottamalla yhteyttä Sabumnimeihin hyvissä ajoin ennen koetta.
Vyökoeharjoituksen tarkoituksena on:
  • auttaa harrastajia pitämään tuntumaa vyökoetilanteeseen ja vyövaatimuksiin
  • antaa opettajille mahdollisuus seurata harrastajien osaamisen tasoa ja antaa perusteita harjoittelun suunnitteluun
  • antaa harrastajille mahdollisuus saada Sabumnimin lupa tulla vyökokeeseen => edellytyksenä riittävä vyökoevaatimusten mukainen harjoitusmäärä edellisestä vyökokeesta sekä riittävä osaaminen uudelle vyötasolle
Peruskurssien vyökokeet pidetään erikseen kurssin päätyttyä. Dan-kokeita järjestetään kahdesti vuodessa; toukokuussa ja joulukuussa. Pääopettaja antaa Dan-koeharjoittelusta erikseen ohjeet kokeeseen kutsutuille Dan-kokelaille. Dan-harjoituksia järjestetään tarvittaessa noin kerran kuukaudessa joko vapaavuoroilla tai viikonloppuisin.

HUOM! Vyökokeeseen tulijoilla ei saa olla maksurästejä (jäsen- tai harjoitusmaksut) tai vyökokeen suorittaminen estyy! Jos olet epävarma, onko sinulla maksamattomia laskuja, voit kysyä asiaa taloudenhoitajalta.


Tulevat harjoitukset 2022
PvmRyhmäPaikka
16.5.Vyökoetekniikka...Murskaa...
17.5.VapaavuoroMurskaa...
18.5.Yhteisvuoro  !PMurskaa...
19.5.Lapset <12vMurskaa...
19.5.Nuoret >12vMurskaa...